Otec má byť hlavou rodiny


Rodina, ktorej základom sú matka a otec sa považuje za základnú bunku, jednotku spoločnosti. Táto bunka by mala byť zdravá aby mohla normálne fungovať. Pokiaľ to tak nie je, rodina sa skôr či neskôr rozpadne. Pokiaľ nefungujú vzťahy medzi rodičmi, odráža sa to na fungovaní celej rodiny. Preto by mama a otec mali držať pevne spolu. To, ako sa k sebe vzájomne správajú vytvára výslednú atmosféru v rodine a pramení z toho aj to, aký vzor dávajú svojim deťom. To, či sú k sebe milí a ľúbiaci sa alebo si nevedia prísť na meno sa chtiac, nechtiac odrazí aj na správaní ich detí. Základom a pevný pilierom každej rodiny by mal byť otec, ktorý má byť pevným bodom, ochrancom a oporou. Má byť symbolom láskavosti, úcty, ale aj pevnej výchovy. Ak toto v rodine chýba, nemôže to fungovať. Aj keď sa mamy často snažia po rozvode zastúpiť aj úlohu otca vo výchove a v rodine, nikdy nemôžu poskytnúť svojim deťom príklad, ktorý by im mohol dať otec.

otec se synem
 
Láskavý, no vychovávajúci pevnými pravidlami
Úlohu dokonalého otca zvládne len ten, kto je aj dokonalým mužom. Mužom, ktorý vie prejaviť city a nehanbí sa za ne, miluje svoju manželku a matku svojich detí a o svoju rodinu sa stará tak dobre, ako sa to len dá. Mal by byť pre deti láskavou autoritou, ktorá dodržuje pravidlá a vyžaduje to aj od svojich detí, ale na druhej strane im prejavuje aj svoju lásku. Otec by nemal byť len diktátorom, pred ktorým sa deti boja prehovoriť a po príchode z práce len ticho a so strachom sedia v snahe, aby ho náhodou nevyrušili pri čítaní novín či pozeraní televízie. Je smutné, že len málo rodín je takých, v ktorých sa otec po príchode z práce venuje práve svojim deťom. A ony na to tak veľmi čakajú.

táta s dcerou
 
Chýbajúci otec
Ak v rodine chýba otec, deti, najmä synovia nemajú mužský vzor, podľa ktorého by sa vedeli správať v dospelosti. Rovnako neprítomnosť otca v rodine vyvoláva v deťoch často pocity nepokoja, nebezpečia a úzkosti, čo sa často prenáša až do dospelosti. Z chlapcov vyrastajú dospelí muži, ktorí nemajú prirodzené sebavedomie, nevedia, ako sa majú napríklad správať k ženám, pretože to buď nikdy nevideli, alebo ak videli, tak to bolo len násilné a negatívne správanie ich otca k matke.  Aj dievčatá, v ktorých rodine chýbal otec často vyhľadávajú útočisko u nesprávnych mužov a kolobeh sa vlastne opakuje.

otec
 
Žiť pre svoju rodinu
Každý muž, ktorý chce byť pre svoje deti dobrým otcom, by mal žiť pre svoju rodinu. Aj keď doba dnes nenapomáha  tomu, aby mohli otcovia tráviť toľko času so svojimi deťmi, ako by bolo potrebné, mal by si každý otec nájsť po práci aspoň pár minút na to, aby sa venoval len svojej rodine a hlavne deťom. Každá minúta strávená s nimi sa totiž ráta a nič ju nemôže nahradiť.