Sokratov inštitút- vzdelávanie pre každého

O Sokratovom inštitúte ste už možno počuli. Aj napriek názvu, ktorý môže v mnohých evokovať náročné štúdium, v skutočnosti ide o vzdelávanie pre všetkých. Prihlásiť sa môže naozaj ktokoľvek. Štúdium je zamerané hlavne na praktickú výučbu, ktorú dokážete preniesť do reálneho života. myšlienkou celého projektu bola túžba vzdelávať ľudí tak, aby boli následne schopní meniť veci okolo seba.
 
filosofie

Celoročné vzdelávanie v lone prírody.
 
Hlavnou aktivitou Sokratovho inštitútu je kurz, ktorý trvá jeden rok. Jednotlivé workshopy sa odohrávajú priebežne v krásnom prostredí, konkrétne vo vzdelávacom centre Záježová, ktoré sa nachádza na lazoch. Ide o zrekonštruované hospodárstvo, ktorú slúži práve na podujatia s environmentálnym charakterom.
 
Neklasické vzdelávanie
 
Podľa slov samotných tvorcov inštitútu, ide o vzdelanie, ktoré nedostanete na klasických školách, či univerzitách. Skúsení lektori kladú dôraz na zlepšovanie praktických zručností a taktiež na vytváranie vlastných postojov. Ak sa na tento kurz prihlásite, môžete získať vedomosti z viacerých oblastí. Hlavnými témami workshopov sú napríklad sebarozvoj, práca s médiami, globálne vzdelávanie, angažovanosť občanov, európska divočina, alebo ekonomika. podstatou je najmä to, že každý zo študentov, musí zrealizovať skutočný projekt vo svojom meste, či dedine. Takto sa totiž naučíte najviac.

historie
 
Kritéria projektov a podmienky pre uchádzačov
 
Každý z projektov, ktorý budú jednotliví študenti realizovať, musí spĺňať niekoľko kritérií. Základom je napríklad práca v tíme, udržateľnosť, či prínos pre komunitu. Samozrejme, že finančná motivácia v tomto prípade nie je na mieste.
Ak by ste sa pre takéto netradičné vzdelávanie rozhodli, musíte splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musíte mať slovenské občianstvo. Okrem toho, musíte študovať na vysokej nemaž viac ako tridsaťdva rokov.