Historický vývoj peňazí

Bankovky, mince, kreditné karty. Aktíva a pasíva, to sú všetko platidlá súčasnej modernej doby. Nie vždy to takto bolo, no málokto sa nad touto témou zamyslí. Bavia vás dejiny?  I vy ste už premýšľali nad touto témou? Poďme sa vrhnúť letom-svetom históriou!
Peniaze či všeobecne platidlá sprevádzali ľudstvo už od jeho prvopočiatku. Dôkazom je, že už antickí ľudia ich poznali (starovekí gréci a rimania). Platón definoval peniaze ako „niečo, čo uľahčuje výmenu tovarov“. Z toho teda vyplýva, že platenie nie vždy prebiehalo rovnako. Podliehali vývinu spolu s človekom a jeho vyspelosťou, hlavne schopnosťou práce a výroby.bankovky.jpg
Ako prvú poznali naši predkovia naturálnu výmenu. Jednoducho v nej šlo o výmenu tovaru za tovar. Hľadanie zákazníka však pri tejto metóde bolo zdĺhavé a zložité. Vytváralo sa veľa priestoru pre dohady a preto bolo treba zmenu.
Druhou fázou sa stali tovarové peniaze. Funkciu všeobecného ekvivalentu tvoril jeden tovar, ktorý bolo možné vymeniť za všetko. Pre Slovanov to bolo plátno. Hádajte odkiaľ pochádza sloveso „platiť“? No nedali sa rozmieňať, nedalo sa z nich vydávať a pri dlhom skladovaní sa, bohužiaľ, poškodili.
A tak sa k slovu dostali drahé kovy. Spravidla zlato a striebro. Dali sa ľahko deliť, zlievať, dobre sa prenášali, ich hodnota bola stála a zdroje bohaté, ideálne vlastnosti! Prvé mince boli veľmi tenké a dnes už by nám boli na smiech. Ľahko sa falšovali a výrok „deravý groš“ nás navádza na myšlienku, že bolo ľahké ich opotrebovať. mince.jpg
Onedlho nasledovali aj papierové peniaze. Ich funkcia je symbolická, sú už len akousi pamiatkou na zlato, ktoré bývalo v obehu.
Dostali sme sa tam, kde sme začali – do súčasnosti. Poznáme peniaze papierové (ktoré vydáva iba emisná banka), potom drobné. Obe tvoria skupinu hotovostných peňazí. K tým bezhotovostným radíme tie v bankách.
Páčila sa vám exkurzia?