Zníženie cien za energie

Zníženie nákladov domácností na spotrebu energií už nie je iba zbožným želaním. Je to realita modernej doby. Podpora prichádza z každej strany. Možno si aj vy hovoríte, ako by ste mohli znížiť náklady na energie. Alebo premýšľate nad tým ako znížiť zaťaženie životného prostredia svojím vlastným pričinením. Možností pritom máme hneď niekoľko. Aby ste načerpali inšpiráciu prinášame niekoľko typov na efektívnu prácu so svojím okolím.

šetrenie energií šetrí aj naše peniaze

Máte radi zeleň?

Jedným z opatrení na zníženie energetickej záťaže je práve zelená strecha. Okrem toho že je vysoko efektívna a pomáha udržovať príjemné prostredie v budove je aj zdrojom zelene. Je krásnym a jednoduchým prepojením stavby s prírodou. Je to taký príspevok k vytváraniu väčšieho množstva kyslíku, zachovaniu prírody. Zároveň je aj dizajnovým spestrením exteriéru, ktorý je neprehliadnuteľný.

Okolie nám pri tvorbe energií pomáha

Sama príroda je pomocníkom pri získavaní energie. Či už sa jedná o energiu získavanú zo slnečných lúčov alebo z vetra. Domáce systémy na premenu žiarenia či vetra na energiu pre domácnosť sú dnes dostupným riešením pre zníženie odberu energie. Výsledkom je nielen menšie zaťaženie pre planétu ale aj zníženie nákladov spojených s odberom energie. Takpovediac sa fotovoltika stala už základom štandardným novostavieb a jej popularita neustále stúpa.

Životodarná voda

V minulosti sme počuli veľa správ o stave podzemných vôd. Zvlášť záhradkári sa musia v horúcich letných mesiacoch pasovať so zvýšenou mierou zavlažovania záhrad či trávnikov. Aj na tento problém sa ale našlo efektívne riešenie. Je ním zachytávanie dažďovej vody. Na tento účel slúžia podzemné nádrže napojené na odvodňovacie rúry zo striech domov. Alebo sa používajú menšie ibc kontajnery v ktorých je možné vodu skladovať.

zelené riešenia sú dostupné pre každú domácnosť

Máte záujem o zistenie v akom stave je spotreba vašej domácnosti? Alebo vás iba zaujíma tématika úsporných riešení? Jednoduchými krokmi môžete ušetriť stovky eur. Pre viac typov ako zefektívniť svoju spotrebu sledujte BLOG https://www.certifikaciabudovy.sk/blog/ a dozvedajte sa novinky z tejto brandže. Odborníci z certifikaciabudovy.sk poradia ako sa jednoducho orientovať vo svete energií.

Posted in Nezařazené