Služby exorcistov

Exorcista je kňaz, ktorý dostane povolenie na vykonávanie exorcizmov. Nie každý kňaz musí byť exorcista, ale každý exorcista musí byť kňaz. Bez toho to nejde. V dnešnej dobe sú služby exorcistov veľmi zvláštne. Nie preto, že by ich nebolo treba, ale preto, že ich je veľmi málo. Veľa krát totiž samotní kňazi popierajú existenciu samotného diabla, ktorého by mali počas exorcizmov vyháňať. Je to veľmi smutné, ale deje sa to na margo minulosti, kedy boli údajné čarodejnice upaľované na hraniciach. Cirkev sa hanbí za túto minulosť a nechce dovoliť, aby sa opakovala. Preto mnohí kňazi majú v sebe zakorenení obranný mechanizmus a popierajú existenciu pekla, diabla, satana alebo čohokoľvek, čo s tým súvisí.

dáběl

Ako to prebieha?

Exorcista používa pri exorcizmoch presné formuľky z knihy exorcizmov, ktorá je napísaná po latinsky. Vykonávanie exorcizmu je veľmi nebezpečné nielen pre kňaza, ale aj pre jeho asistentov, či ostatných účastníkov, ktorý majú za úlohu sa počas celého procesu modliť. Ježiš je silnejší než diabol, ale čím dlhšie je daná osoba posadnutá, tým dlhšie to trvá, kým ju diabol opustí. Samotné rituály exorcizmov trvajú niekoľko hodín, až kým kňaz nevidí, že daná osoba je vyčerpaná. Tá si spravidla nič nepamätá. No kňazovi, ktorý vykonáva exorcizmus sa niektoré zážitky vryjú hlboko do pamäti.

stracg

Pri exorcizme sa ostatné spoluzúčastnené osoby nemôžu s posadnutou osobou rozprávať. Smie sa s ňou rozprávať len kňaz, ktorý vykonáva exorcizmus. Pretože inak je to veľmi nebezpečné. Často krát sú tam prítomné niektoré osoby, ktoré musia postihnutú osobu držať, aby nezaútočila na farára. No ani tieto osoby nemajú nič vyhraté. Stávajú sa totiž príbehy, keď ako pomsta satana zomrú. Hoci im to satan počas exorcizmu povie človek sa nedokáže na také niečo pripraviť.
Dalo by sa písať oveľa viac na túto tému, ale radšej sa sústreďte na to, aby sa vám diabol ani nepriblížil, a aby ste vy boli blízko k pánovi Ježišovi. Modlime sa však za osoby, ktoré sú posadnuté. Amen. 

Posted in Nezařazené